Termeni și condiții privind utilizarea site-ului Campaniei antidiscriminrare

1. Termeni Generali

a) Acest site (denumit generic site sau website) este dedicate promovării Campaniei antidiscriminare “OM – Nu RROM” derulată în cadrul proiectului “Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud – vestul Municipiului Pitești”, ID MySmys: 114973. Accesarea acestui site ori a oricărei părţi din acest site presupune acordul tacit cu termenii ce urmează. Acordul de utilizare îşi produce efectele între dumneavoastra şi SC Agrafics Communication SRL. Acceptarea se consideră tacită şi fără rezerve.

b) Continuând să utilizaţi site-ul presupune acordul dumneavoastră tacit şi aderarea în întregime la Termenii şi condiţiile prezentate în cele ce urmează. Utilizarea presupune acceptarea regulilor SC Agrafics Communication SRL.

c) SC Agrafics Communication SRL poate schimba conţinutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către dumneavoastră ori către terţe persoane.

d) SC Agrafics Communication SRL poate schimba, suspenda sau întrerupe, în orice moment, fără a anunţa în prealabil, site-ul. SC Agrafics Communication SRL poate limita accesul la site ori la anumite părţi din site. Totodată, SC Agrafics Communication SRL poate limita accesul la anumite facilităţi/frame-uri din site, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări şi fără vreo răspundere.

2. CONŢINUT

a) Conţinutul site-ului este destinat uzului personal, fără scop direct ori indirect comercial. Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informaţii, fotografii, date – generic numite conţinut) sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare – privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 – privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992, republicată – privind desenele şi modelele industriale. Lipsa menţiunii privind unele texte legale ori dispoziţii incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora.

b) Prin derogare de la prevederea precedenta, nu apartin SC Agrafics Communication SRL sau partenerilor sai acele materiale pentru care pe site s-a indicat un alt titular de drepturi de autor, ori un alt detinator sau o alta sursa.

c) Orice formă de copiere, stocare, modificare şi/sau transmitere a conţinutului ce poarta sigla SC Agrafics Communication SRL sau elementele vizuale ale campaniei este expres interzisă, fără acordul prealabil şi scris al SC Agrafics Communication SRL.

d) SC Agrafics Communication SRL nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea întregului ori a unei părţi din Conţinut în orice mediu.

3.DREPTURI DE AUTOR

a) Toate drepturile rezervate. Utilizatorii pot descărca şi tipări conţinut de pe acest site doar pentru uzul personal sau necomercial.

b) Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective.

c) Preluarea de informaţii de către alte site-uri web poate fi făcută numai cu acordul SC Agrafics Communication SRL. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

d) In cazurile in care continutul site-ului, indiferent de zona in care se afla in site si indiferent de tip, este preluat de administratorului site-ului de la alti producatori/emitenti de continut sau materiale in fomat text, imagine, grafica, secvente video, dar fara a se limita la acestea, o asemenea preluare se realizeaza cu respectarea prevederilor legale si regulilor incidente in asemenea cazuri.

4.RĂSPUNDERI

a) Dumneavoastră sunteţi singurul responsabil atât faţă de terţi, cât şi faţă de SC Agrafics Communication SRL în legătură cu accesarea/utilizarea/exploatarea conţinutului. SC Agrafics Communication SRL îşi rezervă dreptul de a modifica, şterge orice mesaj postat pe site, intrepretat la discreţia SC Agrafics Communication SRL ca fiind abuziv, defăimător, obscen ori de natură a aduce vreo atingere unui drept legal protejat.

b) Utilizarea site-ului reprezintă faptul că declaraţi şi sunteţi de acord cu publicarea de către SC Agrafics Communication SRL a unui conţinut, stabilit pe baza unor criterii proprii, conţinut ce poate fi interpretat ca fiind publicat, prezentat într-o manieră care să nu fie conformă cu dorinţele dumneavoastră. Într-un astfel de caz, răspunderea SC Agrafics Communication SRL nu poate fi reţinută.

5.TRANSMITEREA DE INFORMAŢII CĂTRE SC AGRAFICS COMMUNICATION SRL

a) Prin transmiterea de informaţii către SC Agrafics Communication SRL se înţelege funizarea de către dumneavoastră a unor materiale, incluzând, dar fără a se limita la mesaje, articole, informaţii, fotografii, date etc.

b) Transmiterea de informaţii către SC Agrafics Communication SRL echivalează cu acceptul acordat SC Agrafics Communication SRL ca liber de orice obligaţie privind achitarea unei plăţi şi/sau remuneraţii, ne-exclusiv şi pe o perioadă de 50 de ani, să utilizeze, copieze, publice, distribuie, în orice mod şi cu orice titlu, în orice mediu existent ori descoperit în viitor, aceste informaţii.

c) Totodată, prin transmiterea de informaţii către SC Agrafics Communication SRL, se prezumă acordul dumneavoastră privind despăgubirea SC Agrafics Communication SRL şi/sau a terţilor ca urmare a existenţei/naşterii unor prejudicii de orice fel din utilizarea, copierea, publicarea sau distribuirea respectivelor informaţii. SC Agrafics Communication SRL nu acceptă o răspundere limitată din partea furnizorului de informaţii.

6. RĂSPUNDERE JURIDICĂ. DESPĂGUBIRI

a) Conţinutul acestui site, inclusiv ştirile, materialele agregate, cotaţiile, datele şi alte informaţii, este furnizat de SC Agrafics Communication SRL şi de către furnizorii săi de conţinut.

b) SC Agrafics Communication SRL nu cere utilizatorilor site-ului informaţii personale prin intermediul unei corespondenţe nesolicitate de aceştia. Orice tip de corespondenţă care sau orice mesaj nesolicitat care cere divulgarea de informaţii personale trebuie considerat un fals şi raportat către SC Agrafics Communication SRL.

c) Fiecare utilizator al SITE-ului este de acord ca, la cererea SC Agrafics Communication SRL S.A., să exonereze de răspundere site-ul şi SC Agrafics Communication SRL S.A. pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare, şi să acopere cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor din prezentul document.

Persoanele fizice sau juridice responsabile de încălcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislaţiei în vigoare în România.

d) SC Agrafics Communication SRL îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza aceste condiţii în orice moment. Modificările devin efective.

Link-uri utile

Omnurrom.ro
www.fonduri-ue.ro (Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro)
PrimariaPitesti.ro
Agrafics Communication
Profi Jobs Consulting
Directia de Asistenta Sociala Pitesti
Scoala Gimnaziala “Mircea Eliade”
Close Menu