OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului consta in reducerea cu 565 a numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata in care exista populatie apartinand minoritatii rome, determinata si delimitata geografic in Municipiul Pitesti, judetul Arges, prin implementarea de masuri integrate.

Proiectul va contribui la realizarea obiectivului specific al programului si apelului prin implementarea de masuri integrate in domeniul educatiei, ocuparii, serviciilor sociale/medicale/medico-sociale, al imbunatatirii conditiilor de locuit, in domeniul acordarii de Asistenta juridica pentru reglementari de acte si prin intermediul campaniei antidiscriminare pentru cele 565 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata in care exista populatie apartinand minoritatii rome, delimitata geografic in Municipiul Pitesti.

Prin toate aceste masuri, proiectul va produce un efect pozitiv pe termen lung si anume acela de a depasi situatia de vulnerabilitate a comunitatii marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rrome aflate in risc de saracie si excluziune sociala la 6 luni de la incetarea sprijinului.

OBIECTIVE SPECIFICE

OS1 – Cresterea nivelului de educatie si dezvoltarea competentelor pentru 35 de copii, membri ai grupului tinta din comunitatea marginalizata in care exista populatie apartinand minoritatii rome vizata de proiect;

OS2 – Cresterea nivelui de instruire pentru 460 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, membri ai GT, prin intermediul cursurilor de calificare profesionala (adaptate nevoilor si traditiilor locale ale pietei muncii);

OS3 – Imbunatatirea accesului pe piata muncii pentru minim 350 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, membri ai GT din comunitatea marginalizata in care exista populatie apartinand inoritatii rome vizata de proiect, prin tehnici specifice de mediere si plasare pe piata muncii, din care minim 75 de persoane de etnie roma;

OS4 – Cresterea accesului pe piata fortei de munca prin angajarea a minim 153 membri ai GT (inclusiv persoanele care vor desfasura o activitate pe cont propriu si cele 80 de persoane membre ale GT care vor fi angajate pe locuri de munca nou create si subventionate), din care minim 33 de persoane de etnie roma;

OS5 – Cresterea nivelului de ocupare si de dezvoltare profesionala pentru 30 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, membri ai GT din comunitatea marginalizata in care exista populatie apartinand minoritatii rome vizata de proiect, prin participarea la programe de ucenicie;

OS6 – Sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii prin organizarea de cursuri de competente antreprenoriale pentru 120 de persoane din GT;

OS7 – Sustinerea ocuparii pe cont-propriu prin acordarea de micro-granturi pentru 15 membri ai GT (provenind din comunitatea marginalizata in care exista populatie apartinand minoritatii rome vizata de proiect);

OS8 – Imbunatatirea accesului la servicii medicale prin acordarea de servicii medicale pentru toate cele 565 persoane din GT (copii, persoane varstnice, adulti);

OS9 – Cresterea accesului la servicii sociale pentru un numar de minim 100 persoane membre ale GT;

OS 10 – Cresterea accesului la servicii medico-sociale pentru minim 25 de persoane cu dizabilitati/ persoane varstnice ce au dificultati in desfasurarea activitatii curente si care nu beneficiaza de ajutorul niciunei persoane, membri ai GT;

OS11 – Imbunatatirea conditiilor de locuit pentru minim 200 de persoane membre ale comunitatii in care exista populatie apartinand minoritatii rome, din care cel putin 25 de persoane cu dizabilitati/persoane varstnice ce au dificultati in desfasurarea activitatii curente si care nu beneficiaza de ajutorul niciunei persoane;

OS12 – Sprijin acordat in vederea reglementarii de acte pentru minim 100 membri ai GT din comunitatea marginalizata in care exista populatie apartinand minoritatii rome vizata de proiect, prin oferirea de asistenta juridica;

OS13 –Schimbarea perceptiei asupra comunitatii marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome vizate de proiect prin derularea unei Campanii antidiscriminare;

OS14 – Cresterea gradului de implicare a minim 150 de mebri ai comunitatii marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome in activitati de voluntariat;

OS15 – Cresterea gradului de incluziune sociala si integrare pe piata muncii pentru membrii comunitatii marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin crearea a cel putin 1 parteneriat social la nivel local pentru rezolvarea problemelor comunitatii.

Link-uri utile

Omnurrom.ro
www.fonduri-ue.ro (Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro)
PrimariaPitesti.ro
Agrafics Communication
Profi Jobs Consulting
Directia de Asistenta Sociala Pitesti
Scoala Gimnaziala “Mircea Eliade”
Close Menu