Гонартроз клинические рекомендации.

În anii —, catedra este condusă de profesorul Nicolae Testemiţanu; baza cli- nică a catedrei devine Spitalul Republican гонартроз клинические рекомендации Ortopedie, Traumatologie şi Protezare, cu paturi. În aceşti ani se deschid secţii spe- cializate de ortopedie-traumatologie în oraşe- le mari ale Moldovei — Bălţi, Tiraspol, Ben- der, Orhei; începe pregătirea specialiştilor Nicolae Testemiţanu prin subordinatură în clinica catedrei.

Teste- miţanu, a început o colaborare fructuoasă cu centrele ştiinţifice în domeniul ortopediei şi traumatologiei din Moscova, Leningrad, Kiev, Minsk, Harkov etc. Prin concurs erau selectaţi tineri medici ortopezi-traumatologi, care îşi continuau studiile prin se- 19 cundariat clinic, doctorantură la catedră şi, în special, în centrele me- dicale prestigioase din URSS.

În renumitele centre ştiinţifice din Uniunea Sovietică erau pregătiţi tineri savanţi, care, după reîntoarcerea în ţară, aplicau noi tehnologii, metode de diagnostic şi tratament al aparatului loco- motor. Beţi- şor, P. Moroz, F. Gornea, S. Vetrilă, Гонартроз клинические рекомендации. Croitoru, conferenţiarii V. Babiuc, A. Manea, A. Moraru; la Kiev — prof. Ciobanu, I. Prisăcaru, conf.

  • Exerciții în tratamentul artrozei genunchiului

Cozub; la Leningrad — prof. Corlăteanu, conf. Soroceanu; la Harkov — prof. Caproş, conf.

Pulbere, Gh. Începând cu anul de studii —, la catedră, din iniţiati- va profesorului N. Testemiţanu, s-a inclus predarea chirurgiei de campanie, disciplină de mare valoare medicală şi socială, care de facto este chirurgia de urgenţă în situaţii extreme — dezastre natu- rale, tehnogene şi sociale. Timp de 21 ani, гонартроз клинические рекомендации a fost condusă de profesorul universi- tar S.

Гонартроз клинические рекомендации, dumnealui fiind concomitent şi specialistul princi- pal al Ministerului Sănătăţii în ortopedie-traumatologie. În această perioadă, serviciul ortopedie-traumatologie din Republica Moldo- va s-a aflat în continuă dezvoltare. S-au deschis secţii specializate cu 30—50 paturi în toate oraşele şi centrele raionale, s-au organi- zat cabinete specializate în policlinicile raionale şi orăşeneşti, s-au гонартроз клинические рекомендации cadrele naţionale de activitate practică în specialitate, s-au înzestrat cu cele necesare şi şi-au început activitatea punctele trau- matologice în oraşe Chişinău — 5, Tiraspol — 1, Bender — 1, Bălţi — 1 etc.

La nivelul necesar, a fost organizată activitatea de profi- laxie a traumatismelor, dispensarizarea bolnavilor cu pentru refacerea țesutului cartilaginos al articulației genunchiului orto- pedice, cu consecinţe ale traumatismelor, a invalizilor cu afecţiuni ale aparatului locomotor. Se creează o şcoală autohtonă în ortopedie-traumatologie, se efectuează investigaţii profunde în specialitate şi se încurajează susţinerea tezelor de o mare valoare ştiinţifică de către prof.

  1. Они работали .
  2. A fost accidentat la genunchi
  3. Tratamentul artrozei articulațiilor șoldului
  4. Articulația umărului doare ce poate

Stamatin, prof. Marin, prof. Iakunin, prof. Remizov, 20 prof. Pâslaru, conf. Tofan, conf.

гонартроз клинические рекомендации

Ţapu, conf. Darciuc şi alţii. În anul se fondează încă o catedră de ortopedie-trauma- tologie, condusă de profesorul universitar V.

Beţişor, pentru per- fecţionarea medicilor ortopezi-traumatologi.

Diabetes mellitus in patients with knee osteoarthritis infl uences or not the гонартроз клинические рекомендации of kinesiotherapy program? At the same time, the association of concomitant diseases such as diabetes DM could infl uence the condition of patients and the results of the kinesiotherapy program. Th e purpose of the study was to evaluate the eff ectiveness of kinesiotherapy on joint function and pain intensity in patients with knee osteoarthritis and diabetes mellitus. A prospective control case study was conducted evaluating the effi cacy of the kinesiotherapy program in patients with OA and the association of DM.

În anii гонартроз клинические рекомендации, catedra Ortopedie, traumatologie şi chirur- gie de campanie este condusă de profesorul I.

Pe parcursul acestor ani se perfecţionează programele de studii pentru studenţii anului IV ai facultăţilor Medicină generală, Pediatrie, Medicină preventivă. Din anulla catedră începe pregătirea specialiştilor în ortopedie şi traumatologie prin rezidenţiat, timp de 3—4 ani.

În se înfiinţează catedra Chirurgie, anesteziologie şi or- topedie pediatrică, gestionată de profesorul universitar P. Moroz; aici se pregătesc specialişti în ortopedia-traumatologia pediatrică. Dincatedra Ortopedie şi traumatologie este condusă de profesorul universitar F. Gornea, care orientează colectivul spre perfecţionarea nivelului de pregătire a studenţilor, rezidenţilor şi medicilor în ortopedie-traumatologie, în elaborarea şi implementarea tehnologiilor, procedeelor, metodelor de diagnosticare şi tratament al maladiilor şi traumatismelor aparatului locomotor.

La momentul actual serviciul ortopedie şi traumatologie al Republicii Moldova este în continuă dezvoltare, menţine legături de colaborare cu serviciile similare din alte ţări. Bibliografie 1.

Cargado por

Antonescu, D. Barbu, D. Niculescu şi alţii. Elemente de ortopedie şi traumatologie curs pentru studenţi. Bucureşti, Ed. Stamatin, I. Marin, P. Traumatologie şi ortope- die. Chişinău, Ed. Curs de traumatologie osteoarticulară. Capitolul II. Examinarea bolnavului cu afecţiuni ale aparatului locomotor include cunoaşterea anamnezei bolnavului şi evoluţia patologiei, inspecţia clinică, palparea focarului patologic, auscultarea, efec- tuarea investigaţiilor antropometrice şi a mişcărilor în articulaţii, a investigaţiilor paraclinice necesare radiologie, ecografie, rezonan- ţă magnetică nucleară, scintigrafie etc.

Se discută cu bolnavul motivele ce l-au făcut să apeleze la serviciul medical — disconfort, şchiopătare, diformităţi etc.

În situaţiile când bolnavul acuză dureri după traumatismul su- portat, el trebuie să concretizeze momentul şi condiţiile accidentării, mecanismul de acţiune asupra focarului leziunii, acţiunile de asistenţă medicală până la serviciul sanitar etc.

În caz de dureri în articulaţii, în coloana vertebrală, este nece- sar să se concretizeze momentul şi cauzele apariţiei lor după trau- matism, suprasolicitări, fără motivedacă sunt însoţite de febră, гонартроз клинические рекомендации se înteţesc şi când se calmează etc.

După traumatisme contuzia ţesuturilor moi, entorse ale apa- ratului capsulo-ligamentar al articulaţiilor, luxaţii, fracturisin- dromul algic cedează treptat, începând cu ziua 3—5, odată cu resta- bilirea microcirculaţiei sanguine în zonele afectate.

În patologiile inflamatorii, durerile sporesc treptat, regresând cu mult mai târziu, concomitent cu sanarea focarului septic. În patologiile degenerativ-distrofice ale articulaţiilor artroze, osteocondroze şi alteledurerile apar treptat la suprasolicitări, la schimbarea timpului şi гонартроз клинические рекомендации în repaus, după odihnă.

  • Metode pentru tratarea artritei genunchiului

Progresarea patologiei se soldează cu înteţirea sindromului algic, ce devine permanent şi pronunţat. Durerile pot provoca limitarea funcţiei regiunii aparatului locomotor cu patologia în debut sau deja declanşată.

ORTOPEDIE si omnurrom.ro

Limitarea extensiei într-o articulaţie poate fi cauzată de o patologie a muşchilor extensori, a locului lor de inserţie, sau de o patologie în articulaţie, care provoacă un blocaj etc. Aseme- nea mecanism se produce la limitarea flexiei, numai că în patolo- gie sunt implicaţi flexorii.

Гонартроз - артроз коленного сустава. Лечебная гимнастика. Как вылечить колени.

Durerile nocturne pot orienta medicul să constate staze de cir- culaţie sanguină în sistemul vascular, preponderent venos, al unor segmente osoase, preponderent metafizare, în patologii degenera- tiv-distrofice articulare, în procese tumorale etc. Prezenţa sindromului algic în focarul fostei fracturi poate atrage atenţia medicului prin: consolidarea lentă a fragmentelor, lipsa consolidării pseudoartrozăimplicarea în calusul osos a structurilor adiacente muşchi, ramuri ale nervilor periferici şi altele.

Dereglarea funcţiei este o manifestare a patologiilor aparatu- lui locomotor, care incomodează, jenează bolnavul, iar în alte cazuri îl ţintuieşte la pat. Concretizarea evoluţiei acestor limitări de funcţie, a gradului şi varietăţii lor, componentele tratamentului efectuat la etapele precedente de asistenta medicală sunt clarificate în anamneza şi acuzele bolnavului. Inspecţia este prima etapă a examenului clinic al bolnavului.

гонартроз клинические рекомендации

гонартроз клинические рекомендации

Această examinare se efectuează în felul următor: bolnavul se dez- bracă şi se determină formele constituţionale, ţinuta, unghiul de înclinare a capului şi bazinului, diformităţile coloanei scolioză, cifoză, lordozăale extremităţilor varus, valgus, flexie, extensie, 23 rotaţieale plantelor picior echino-varus, plat, talus-valgus şi alteleatrofiile şi hipotrofiile musculare, redorile în articulaţii. Se determină caracterul mersului, utilizarea dispozitivelor de sprijin cârje, гонартроз клинические рекомендации, baston sau dispozitivelor ortopedice corsete, orteze, încălţăminte ortopedică.

Mucho más que documentos.

Inspecţia generală este urmată de o inspecţie detaliată a regiu- nii, segmentului traumatizat, a regiunii implicate în procesul pato- logic. Гонартроз клинические рекомендации acordă atenţie măririi în volum a segmentului, articulaţiei bolnave, prezenţei exsudatului în articulaţie, a echimozelor care pot apărea după traumatizare.

La inspecţie se poate constata deformarea unor segmente trau- matizate, cauzată de deplasarea fragmentelor osoase fracturate. Dezaxările gambei, antebraţului şi ale altor segmente, de diverse forme şi grade, pot fi cauzate de diferite гонартроз клинические рекомендации osteoarticulare — displazii, osteoartroze şi altele. Palpaţia are scopul de a examina regiunea, focarul afectării, de a compara această regiune cu cea similară a segmentului sănă- tos.

Prin palpare digitală poate fi constatată diferenţa de tempera- tură locală în focar şi în afara lui, sensibilitatea locală, prezenţa durerilor la palpaţie, absenţa sau prezenţa tumefierii ţesuturilor, focarelor cu fluctuaţie, de induraţie. Palparea digitală permite evi- denţierea reliefărilor osoase ale articulaţiilor, a unor ligamente, tendoane uşor exteriorizate, fapt ce permite a constata continuitatea lor lig.

гонартроз клинические рекомендации

De asemenea, prin palpare poate fi determinată crepitaţia în focarul de fractură, în infecţiile anaerobe ale leziunilor deschise forma emfizematoasăîn zona osificării heterotopice şi altele — fapt de o deosebită valoare pentru diagnosticarea diverselor pato- logii.

Palpaţia poate fi efectuată cu toată palma, cu falangele dista- le ale degetelor sau cu falanga distală a degetului II. Гонартроз клинические рекомендации cu toată suprafaţa palmei favorizează aprecierea temperaturii locale, starea pielii, crepitaţia fragmentelor osului fracturat.

Prin palparea cu falangele distale ale degetelor se pot determi- na o sinovită hidrartroză articulară, fluctuaţia într-o cavitate cu lichid sânge, puroi.

гонартроз клинические рекомендации

Cu falanga distală a degetului II poate fi palpat focarul dure- ros, proeminent faţă de sectoarele învecinate olecranul — în luxa- ţiile posterioare de oase antebraţ; apofiza spinală — în fracturile ta- sate de corp vertebral şi altele. Apăsând cu un deget pe focarul unei tumefieri, timp de 10 se- cunde, vom constata formarea unei amprente, semn ce poate fi uti- lizat în diagnosticarea patologiei care a cauzat această edemaţiere proces inflamator, stază venoasă, fractură, patologie cardiacă, re- nală etc.

Informațiiimportante