• Realizarea analizei la nivelul comunitatii marginalizate pentru fundamentarea cererii de finantare – colectarea datelor de referinta si realizarea analizei la nivelul comunitatii marginalizate au fost implementate inainte de depunerea cererii de finantare;
 • Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație precum si reducerea părăsirii timpurii a școlii prin: programe de tip zone prioritare de educație/ școală după școală;
 • Sprijin pentru accesul si/sau mentinerea pe piata muncii prin furnizarea de masuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă;
 • Sprijin pentru accesul pe piața muncii prin participarea la programe de ucenicie;
 • Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu prin acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă pentru înființarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin
 • Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu prin Acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post-înfiinţare afacere;
 • Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale);
 • Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă;
 • Activitati in domeniul acordarii de asistenta juridica pentru reglementari acte;
 • Sprijin in intocmirea documentelor necesare si/sau in relatiile cu autoritatile competente pentru reglementari acte;
 • Campanii de informare si constientizare/actiuni specifice in dom. combaterii discriminarii si actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea/Actiuni de facilitare si mediere pentru identificarea si consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunitatii printr-o abordare participativa;
 • Managementul proiectului si coordonarea activitatilor fiecarui membru al parteneriatului;
 • Activitatea transversala aferenta decontarii cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara.

Link-uri utile

Omnurrom.ro
www.fonduri-ue.ro (Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro)
PrimariaPitesti.ro
Agrafics Communication
Profi Jobs Consulting
Directia de Asistenta Sociala Pitesti
Scoala Gimnaziala “Mircea Eliade”
Close Menu